Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

التنزيل  (PDF, 305.91 KB)
نوع الوثيقة: Terms of Reference (TOR)
نوع الوثيقة: Polish
تاريخ النشر: 9 June 2023 (6 months ago)
تاريخ الانشاء: 9 June 2023 (6 months ago)
عدد مرات التنزيل: 342

Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

نوع الوثيقة: Terms of Reference (TOR)
اللغة: Polish
Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym pomostem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (zdrowie; edukacja; ochrona; integracja ekonomiczna; schronienie, zakwaterowanie i zakwaterowanie; oraz grupami roboczymi (WG), takimi jak ochrona dzieci; przemoc ze względu na płeć (GBV); podstawowe potrzeby; odpowiedzialność wobec ludności dotkniętej przemocą; interwencja gotówkowa; i zarządzanie informacjami; a także sieci (ochrona przed wykorzystywaniem seksualnym i nadużyciami/PSEA) i NGO Forum "Razem". Wymienione sektory, grupy robocze i sieci stanowią podstawę koordynacji działań w zakresie reagowania na uchodźców w Polsce w ramach regionalnego reagowania na sytuację na Ukrainie.

موقع

  • Poland

Population Group

الدولة Group
Poland Ukraine - Refugees
التنزيل  (PDF, 305.91 KB)