Menu

نموذج البحث

يوجد 76474 نتيجة

 • ဒုတိယအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပရန် ရက်ရွှေ့ဆိုင်း

  news Mizzima, 15 Feb 2017 (6 years ago )
  ဒုတိယအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံအား ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ညီလာခံအား ယခုလအကုန်ပိုင်းတွင် ကျင်းပနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ပအို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO)၏ နာယကဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာက မိဇ္ဇျိမသို့ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ညီလာခံရွှေ့ဆိုင်းရခြင်းမှာ ချင်းအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံ...
 • ဒုတိယအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းထုတ်ပြန်

  news Mizzima, 15 Sep 2015 (7 years ago )
  မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒုတိယအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်ရွေးကောက်ပွဲစာရင်းကိုထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့သည်။၂၀၁၁ခုနှစ်တွင်ဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်လာသည့်စစ်အုပ်ချူပ်ရေးပြီးဆုံးတည်းကစ၍ပထမဆုံးအကြိမ်ရွေး ကောက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်ဟုစက်တင်ဘာလ(၁၄)ရက်နေ့တွင်VOA၏အစီရင်ခံချက်အရသိရှိရသည်။ မဲဆန္ဒ...
 • ဒုံရင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု (၁၀)ခုတွင် “မိမိကိုယ်ကို ဦးဆောင်နိုင်မှု သင်တန်း” ပြုလုပ်ပေးနေ

  news Karen Information Center, 04 Oct 2018 (4 years ago )
  ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး-KYO မှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သည့် ̏ မိမိကိုယ်ကို ဦးဆောင်နိုင်မှု သင်တန်း (Personal Leadership Training) " တစ်ရပ်ကို အောက်တိုဘာ ၃ ရက်မှ ၅ ရက်နေ့အထိ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အ မျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ဖားအံခရိုင်၊ ဒုံရင်းမြို့နယ်၊ ကော့မူးနုတ်ကျေးရွာတွင် ဖွင့်လှစ်နေကြောင်း သိရသည်။ KYO နှင့် ဆွေသဟာအဖွဲ့တ...
 • ဒူသဝီဖိတဖၣ်ဃ့သကွံၢ်ကညးဝဲလၢကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်ခဲလၢာ်ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သကိးသးလၢသုးတဖုဃီအဖီလာ်

  news Karen News, 05 Jun 2014 (8 years ago )
  သဝီဖိဒီးသီခါတဖၣ်လၢကညီဒူသဝီအဖျၢၣ် (၃၀)ဃ့ထီၣ်ဝဲကညီဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်ခဲလၢာ်လၢကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢနီၢ်တယၢ်တဘ့ၣ်ဃီအီလာ်ဒ်သိးကမၤပတုာ်ကွံာ်တၢ် ရၤလီၤတၢ်မူးတၢ်ဘှီးအဂီၢ်ဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤသဲစးလုၢ်ဘၢစိကမီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးတၢ်အံၤခီဖျိတၢ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဖဲကမျၢၢ်အမူး လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကီ...
 • ဒူသ၀ီကၠိတနီၤနီၤလၢ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီ တၢ်ကသိၣ်လိကညီကျိာ်

  news Karen News, 18 Aug 2016 (6 years ago )
  ကညီပှၤကၠိဖိလၢ သ၀ီကၠိလၢကိခၠၤကိကီၢ်ဆၣ်, ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီတဖၣ် တၢ်ကသိၣ်လိအ၀ဲသ့ၣ်ကညီကျိာ်, ဘၣ် ဆၣ်ကမ့ၢ်လၢတၢ်ပာ် ပနီၣ်တၢ်သိၣ်လိတီၤ ၀ံၤအလီၢ်ခံလီၤ. ကၠိလၢတၢ်ကသိၣ်လိကညီပှိၢ်ကျိာ်တဖၣ် မ့ၢ် တၣ်ကၠံ, စူၤကျၤ, တီၣ်ကၠီ, ၀ါကိၣ်တီၤ, မါကလ့ၣ်, ကယဲ, ဆၣ်ကၠံ, ကမါပၤ, ဒီးနီငုၣ် သ၀ီတဖၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကသိၣ်လိ ကညီကျိ...
 • ဒူသ၀ီတနီၤလၢ မိၣ်ကီၢ်စဲၢ် တၢ်ကဒုးလိၢ်ဟီၣ်ခိၣ် အနံၣ် (၃၀)

  news Mon News Agency, 06 Jun 2016 (6 years ago )
  ဒူသ၀ီလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်အဂ့ၢ်လၢမိၣ်ကီၢ်စဲၢ်တဖၣ် မိၣ်ကီၢ်စဲၢ်ပဒိၣ်ကဒုးလိၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်ခိၣ် လၢတၢ်မၤအီၣ် မၤအီအဂီၢ်အနံၣ် (၃၀) အဂီၢ်, မိၣ်ကီၢ်စဲၢ်တၢ်ပၢတၢ်ြပးကလုာ်လုာ်၀ဲၤကျိၤခိၣ် စံး၀ဲဖဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး ဘၣ်ဃးအသီတကယၤ တီၢ်ပူၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၢ် ဖဲကီၢ်စဲၢ်ပဒိၣ်၀ဲၤဒၢး အီၣ်ဆါဘျီၣ်ပူၤ မဟါတနွံအဆ...
 • ဒူသ၀ီအဒိလၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးပဒိၣ်ကၠိသရၣ်တလၢတလီၢ်

  news Myanmar Times, 13 Jul 2016 (6 years ago )
  ဒူသ၀ီအဒိတဖျၢၣ်လၢ အပူၤကွံာ်ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိးလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်အဃိ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်, ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ကၠိသ ရၣ်တအိၣ်ကူအိၣ်လၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. သ၀ီလၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီသီသီ ဖဲလ့က့ၣ်ကီၤ ပဒိၣ်ဆှၢ လီၤန့ၢ်ဒၣ်ထဲကၠိသရၣ် (၈) ဂၤဧိၤ ဒီးကၠိဖိခဲ လၢာ်မ့ထီၣ်ကၠိသၢပျၢၤ သရၣ်တဂၤကဘၣ်သိၣ်လိ၀ဲကၠိဖိအဂၤ ၁၀၀ န့ၣ်လီၤ. "ကၠိသရၣ်ဒီ...
 • ဒေသခံကရင်တိုင်းရင်းသားများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ကျင်းပ

  news Karen News, 10 Jun 2014 (8 years ago )
  ကရင်ပြည်နယ်၊ဖာပွန်ခရိုင်၊စောလဝင်းမြစ်ပေါ်ရှိကရင်ဒေသများထဲမှဒေသရင်းတစ်နေရာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ကိုကရင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှု ကွန်ယက်(KESAN)အဖွဲ့မှဇွန်လ(၅)ရက်နေ့တွင်အခမ်းအနားကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည်။ကျောင်းသားများ၊လူငယ်လူရွယ်များ၊မိဘများ၊ဆရာ၊ဆရာမများနှင့်လူထုခေါင်းဆ...
 • ဒေသခံများမှတည်ဆောက်ရန်ကန့်ကွက်သောမွန်ပြည်နယ်၊ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံအစီ အစဉ်

  news RFA, 28 Apr 2014 (8 years ago )
  မွန်ပြည်နယ်တွင်ပထမဆုံးကျောက်မီးသွေးဓာတ်အားသုံးစက်ရုံတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားမှုများသည်ဒေသခံများမှ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများဖြစ်ပွားရန်အလားအလာရှိသည်ဟု ပြောဆိုကာဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်တိုရို-ထိုင်းအုပ်စုမှသောကြာနေ့တွင်ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပကာရဲမြို...
 • ဒေသတွင်း NGO များမှ စာတတ်မြောက်ရေးနှင့် လူထုကျန်းမာရေးစီမံကိန်း နောက်လတွင် စတင်မည်

  news Myanmar Times, 12 Sep 2017 (5 years ago )
  ဒေသတွင်း အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများသည် စာတတ်မြောက်ရေးနှင့် လူထုကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးတန်း လက်ထောက်တစ်ဦးက ပြောခဲ့သည်။ စာတတ်မြောက်ရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်မှုအဖွဲ့မှလည်း ရန်ကုန် ၊ ဧရာဝတီ ၊ မကွေ...