Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

Download  (PDF, 305.91 KB)
Document Type: Terms of Reference (TOR)
Document Type: Polish
Publish Date: 9 June 2023 (8 months ago)
Upload Date: 9 June 2023 (8 months ago)
Downloads: 599

Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

Document Type: Terms of Reference (TOR)
Document Language: Polish
Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym pomostem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (zdrowie; edukacja; ochrona; integracja ekonomiczna; schronienie, zakwaterowanie i zakwaterowanie; oraz grupami roboczymi (WG), takimi jak ochrona dzieci; przemoc ze względu na płeć (GBV); podstawowe potrzeby; odpowiedzialność wobec ludności dotkniętej przemocą; interwencja gotówkowa; i zarządzanie informacjami; a także sieci (ochrona przed wykorzystywaniem seksualnym i nadużyciami/PSEA) i NGO Forum "Razem". Wymienione sektory, grupy robocze i sieci stanowią podstawę koordynacji działań w zakresie reagowania na uchodźców w Polsce w ramach regionalnego reagowania na sytuację na Ukrainie.

Locations

  • Poland

Population Group

Country Group
Poland Ukraine - Refugees
Download  (PDF, 305.91 KB)