Menu

Turkey: Mavi Kalem - COVID-19 Aşı Tutum Analizi - 2021

Status: Published 17 June 2021 - 30 July 2021
Not funded
Methodology: Data collection started, widgets.needs_assessment.status.5
Methodology description: Telefon aramalarında sığınmacılara sorulacak soruların yer aldığı, arama sırasında çevrimiçi olarak doldurulacak bir soru formu düzenlendi.(1) Bu form, arama sırasında verilen cevapların sistematik bir şekilde kaydedilmesine ve ileriki süreçte daha kolay analiz edilmesine katkı sağlayacağı düşünülerek tasarlandı. Suriyeli sığınmacıların aşı konusundaki tutumlarının daha iyi açıklanabilmesi ve aşı konusundaki bilgi kanallarının belirlenmesi için odak grup görüşmeleri yapılmasına karar verildi. Yapılan aramalarda alınan cevapların kişilerin aşıyla ilgili kararları hakkında bilgi verdiği saptandı. Kişiler aşı olma konusunda kararsız, ister veya istemez durumdadırç
Sampling: Convenience
Sampling size: 455
Target population: Other Refugee Urban / Rural Population

Turkey: Mavi Kalem - COVID-19 Aşı Tutum Analizi - 2021

Status: Published 17 June 2021 - 30 July 2021
Not funded
Methodology: Focus Group Discussion, Individual key informant interviews
Methodology description: Telefon aramalarında sığınmacılara sorulacak soruların yer aldığı, arama sırasında çevrimiçi olarak doldurulacak bir soru formu düzenlendi.(1) Bu form, arama sırasında verilen cevapların sistematik bir şekilde kaydedilmesine ve ileriki süreçte daha kolay analiz edilmesine katkı sağlayacağı düşünülerek tasarlandı. Suriyeli sığınmacıların aşı konusundaki tutumlarının daha iyi açıklanabilmesi ve aşı konusundaki bilgi kanallarının belirlenmesi için odak grup görüşmeleri yapılmasına karar verildi. Yapılan aramalarda alınan cevapların kişilerin aşıyla ilgili kararları hakkında bilgi verdiği saptandı. Kişiler aşı olma konusunda kararsız, ister veya istemez durumdadırç
Sampling: Convenience
Sampling size: 455
Target population: Other Refugee Urban / Rural Population
Aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte yararlanıcıların aşıyla ilgili tutumları haftalık olarak takip edilerek kayıt altına alındı. Aşı uygulaması yaygınlaştıkça ulaşılan yararlanıcı sayısı da arttı. Aşı tutumlarıyla ilgili derinlemesine bilgi edinebilmek üzere odak grup görüşmeleriyle desteklenen bir araştırma çerçevesi oluşturuldu. Böylelikle hem nitel hem de nicel verilerin birlikte değerlendirildiği bir araştırma ortaya çıktı. Araştırma sonucunda; aşı olma oranının düşük ve aşı olma konusunda tereddüt yaşayanların sayısının azımsanmayacak oranda yüksek olduğu, aşı olmamanın başlıca sebebinin korku olduğu korkuyu da sosyal medya ve sosyal çevreden alınan olumsuz duyumların tetiklediği, korkuyu neden olarak öne süren kesimin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğu saptandı.

Main Findings
Araştırma sonucunda; aşı olma oranının düşük ve aşı olma konusunda tereddüt yaşayanların sayısının azımsanmayacak oranda yüksek olduğu, aşı olmamanın başlıca sebebinin korku olduğu korkuyu da sosyal medya ve sosyal çevreden alınan olumsuz duyumların tetiklediği, korkuyu neden olarak öne süren kesimin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğu saptandı.

Locations

  • Türkiye

Related Documents