PRÍRUČKA: Účinné začlenenie utečencov a utečeniek - Participatívne prístupy pre odborný personál z praxe na miestnej úrovni

التنزيل  (PDF, 3.95 MB)
نوع الوثيقة: Guidance , Accountability and Inclusion
نوع الوثيقة: Slovak
تاريخ النشر: 10 July 2023 (11 months ago)
تاريخ الانشاء: 10 July 2023 (11 months ago)
عدد مرات التنزيل: 1,099

PRÍRUČKA: Účinné začlenenie utečencov a utečeniek - Participatívne prístupy pre odborný personál z praxe na miestnej úrovni

نوع الوثيقة: Guidance , Accountability and Inclusion
اللغة: Slovak
Na účinnú integráciu a začlenenie utečencov do komunity je dôležité, čo sa deje na miestnej úrovni. O tom, že mestá sú inkubátormi inovácií a osvedčených postupov na podporu ochrany utečeniek, svedčia ich záväzky implementovať Globálny pakt o utečencoch. To, kam sa utečenci presťahujú a ako sa začlenia do hostiteľských komunít, závisí od vízie, spolupráce a odhodlania starostov, obcí a miestnych skupín. Miestne orgány často prejavujú veľkorysosť a solidaritu s utečenkami i a migrantmi tým, že ich ochraňujú a uznávajú ich bohaté a rôznorodé prínosy. Miestne komunity môžu byť citlivejšie aj v reakcii na prenasledovanie, stratu a kultúrne odcudzenie osôb vysídlených v dôsledku konfliktov a násilia.

موقع

  • Slovakia

Population Group

الدولة Group
Slovakia Ukraine - Refugees
التنزيل  (PDF, 3.95 MB)