PRÍRUČKA: Účinné začlenenie utečencov a utečeniek - Participatívne prístupy pre odborný personál z praxe na miestnej úrovni

Télécharger  (PDF, 3.95 MB)
Type de document: Guidance , Accountability and Inclusion
Type de document: Slovak
Date de publication: 10 July 2023 (11 months ago)
Créé: 10 July 2023 (11 months ago)
Téléchargements: 1,116

PRÍRUČKA: Účinné začlenenie utečencov a utečeniek - Participatívne prístupy pre odborný personál z praxe na miestnej úrovni

Type de document: Guidance , Accountability and Inclusion
Langue(s): Slovak
Na účinnú integráciu a začlenenie utečencov do komunity je dôležité, čo sa deje na miestnej úrovni. O tom, že mestá sú inkubátormi inovácií a osvedčených postupov na podporu ochrany utečeniek, svedčia ich záväzky implementovať Globálny pakt o utečencoch. To, kam sa utečenci presťahujú a ako sa začlenia do hostiteľských komunít, závisí od vízie, spolupráce a odhodlania starostov, obcí a miestnych skupín. Miestne orgány často prejavujú veľkorysosť a solidaritu s utečenkami i a migrantmi tým, že ich ochraňujú a uznávajú ich bohaté a rôznorodé prínosy. Miestne komunity môžu byť citlivejšie aj v reakcii na prenasledovanie, stratu a kultúrne odcudzenie osôb vysídlených v dôsledku konfliktov a násilia.

Emplacements

  • Slovakia

Groupe de population

Pays Groupes
Slovakia Ukraine - Refugees
Télécharger  (PDF, 3.95 MB)