Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference (POL)

التنزيل  (PDF, 354.36 KB)
نوع الوثيقة: Terms of Reference (TOR)
نوع الوثيقة: Polish
تاريخ النشر: 22 April 2024 (1 month ago)
تاريخ الانشاء: 22 April 2024 (1 month ago)
عدد مرات التنزيل: 169

Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference (POL)

نوع الوثيقة: Terms of Reference (TOR)
اللغة: Polish
Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym łącznikiem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (Zdrowie, Edukacja, Ochrona, Włączenie ekonomiczne, Schronienie i zakwaterowanie) oraz grupami roboczymi (WGs), w tym Ochrona dzieci, Przemoc ze względu na płeć (GBV), Podstawowe potrzeby, Odpowiedzialność wobec osób dotkniętych konfliktem, Pomoc pieniężna i Zarządzanie informacjami. A także sieciami - Ochrona przed wyzyskiwaniem i wykorzystywaniem seksualnym (PSEA) i NGO Forum "Razem". Wymienione sektory, grupy robocze i sieci stanowią podstawę spójnej i efektywnej koordynacji pomocy humanitarnej udzielanej w Polsce w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP).

موقع

  • Poland

Population Group

الدولة Group
Ukraine - Refugees
التنزيل  (PDF, 354.36 KB)