Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference (POL)

Download  (PDF, 354.36 KB)
Document Type: Términos de Referencia (TDR)
Document Type: Polish
Publish Date: 22 April 2024 (2 months ago)
Upload Date: 22 April 2024 (2 months ago)
Downloads: 215

Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference (POL)

Document Type: Términos de Referencia (TDR)
Document Language: Polish
Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym łącznikiem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (Zdrowie, Edukacja, Ochrona, Włączenie ekonomiczne, Schronienie i zakwaterowanie) oraz grupami roboczymi (WGs), w tym Ochrona dzieci, Przemoc ze względu na płeć (GBV), Podstawowe potrzeby, Odpowiedzialność wobec osób dotkniętych konfliktem, Pomoc pieniężna i Zarządzanie informacjami. A także sieciami - Ochrona przed wyzyskiwaniem i wykorzystywaniem seksualnym (PSEA) i NGO Forum "Razem". Wymienione sektory, grupy robocze i sieci stanowią podstawę spójnej i efektywnej koordynacji pomocy humanitarnej udzielanej w Polsce w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP).

Locations

  • Poland

Population Group

Country Group
Ukraine - Refugees
Download  (PDF, 354.36 KB)