Menu

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (czerwiec 2022)

التنزيل  (PDF, 6.32 MB)
نوع الوثيقة: Situation Reports / Updates
نوع الوثيقة: Polish
تاريخ النشر: 31 October 2022 (10 months ago)
تاريخ الانشاء: 31 October 2022 (10 months ago)
عدد مرات التنزيل: 294

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (czerwiec 2022)

نوع الوثيقة: Situation Reports / Updates
اللغة: Polish
W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a więc odbywający się w kilku krajach ościennych: Polsce, Słowacji, Mołdawii oraz Rumunii) proces “profilowania” oparty przede wszystkim na badaniach ilościowych (kwestionariuszowych). Wywiady przeprowadzane były na terenach przygranicznych, w ośrodkach tranzytowych i recepcyjnych, biurach organizacji pozarządowych, na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w ogólnych punktach informacyjnych i pomocowych. Z uwagi na metodologię i nielosowy dobór próby badanie nie jest reprezentatywne, a jego wyniki nie mogą być uogólnione na całą populację uchodźców. Pokazują natomiast trendy i pozwalają na zidentyfikowanie tendencji i najpilniejszych potrzeb. Niniejszy raport przedstawia wyniki 4567 wywiadów przeprowadzonych z uchodźcami przebywającymi w Polsce między 1 a 30 czerwca 2022 r.

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • REACH

موقع

  • Poland

Population Group

الدولة Group
Poland Ukraine - Refugees
document.single.download  (PDF, 6.32 MB)