Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (czerwiec 2022)

Télécharger  (PDF, 6.32 MB)
Type de document: Situation Reports / Updates
Type de document: Polish
Date de publication: 31 October 2022 (1 year ago)
Créé: 31 October 2022 (1 year ago)
Téléchargements: 1,040

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (czerwiec 2022)

Type de document: Situation Reports / Updates
Langue(s): Polish
W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a więc odbywający się w kilku krajach ościennych: Polsce, Słowacji, Mołdawii oraz Rumunii) proces “profilowania” oparty przede wszystkim na badaniach ilościowych (kwestionariuszowych). Wywiady przeprowadzane były na terenach przygranicznych, w ośrodkach tranzytowych i recepcyjnych, biurach organizacji pozarządowych, na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w ogólnych punktach informacyjnych i pomocowych. Z uwagi na metodologię i nielosowy dobór próby badanie nie jest reprezentatywne, a jego wyniki nie mogą być uogólnione na całą populację uchodźców. Pokazują natomiast trendy i pozwalają na zidentyfikowanie tendencji i najpilniejszych potrzeb. Niniejszy raport przedstawia wyniki 4567 wywiadów przeprowadzonych z uchodźcami przebywającymi w Polsce między 1 a 30 czerwca 2022 r.

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • REACH

Emplacements

  • Poland

Groupe de population

Pays Groupes
Poland Ukraine - Refugees
Télécharger  (PDF, 6.32 MB)