Poland Cash Technical Working Group


  Working Group Documents
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group Meeting Minutes - 17 April 2024

  Document
  تاريخ النشر: 10 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 10 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  تاريخ النشر: 29 March 2024 (2 months ago)
  تاريخ الانشاء: 29 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  تاريخ النشر: 22 March 2024 (2 months ago)
  تاريخ الانشاء: 1 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (Living Document - 31 May 2024)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  تاريخ النشر: 19 March 2024 (2 months ago)
  تاريخ الانشاء: 19 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (May/June2023)

  Document
  The map builds on inputs from over 50 humanitarian partners active across Poland with potential activities supporting refugees willing to leave collective sites.
  تاريخ النشر: 19 June 2023 (11 months ago)
  تاريخ الانشاء: 19 June 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (M...

  Document
  Mapa opiera się na informacjach od ponad 50 partnerów humanitarnych działających w całej Polsce, których potencjalne działania wspierają uchodźców chcących opuścić miejsca zbiorowego pobytu.
  تاريخ النشر: 19 June 2023 (11 months ago)
  تاريخ الانشاء: 19 June 2023 (11 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Cash Factsheet (15 August 2022)

  Document
  تاريخ النشر: 15 August 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 24 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Cash Factsheet (29 July 2022)

  Document
  تاريخ النشر: 29 July 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 11 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Cash Factsheet (3 June 2022)

  Document
  تاريخ النشر: 6 June 2022 (2 years ago)
  تاريخ الانشاء: 6 June 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Cash Assistance Factsheet (6 May 2022)

  Document
  تاريخ النشر: 9 May 2022 (2 years ago)
  تاريخ الانشاء: 9 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Targeted Cash PDM Questions for CWG

  Document
  The XLS version for the KOBO form used for PDM survey/data collection
  تاريخ النشر: 26 December 2023 (5 months ago)
  تاريخ الانشاء: 26 December 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Guidance Note - PDM Indicators, Poland Cash Working

  Document
  This document aims to collect a proposed list of indicators that members of the Poland Cash Working Group might wish to include in their Post Distribution Monitoring Surveys of those who received Basi...
  تاريخ النشر: 26 December 2023 (5 months ago)
  تاريخ الانشاء: 26 December 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Guidance Note Cash-based support for most vulnerable refugees from Ukraine in Poland for the winter season 2023/2024

  Document
  Cash-based support for most vulnerable refugees from Ukraine, in short Cash for winterization (CfWin) is part of the Inter-Agency winterization planning under the Refugee Response Plan 2023. The aim o...
  تاريخ النشر: 4 October 2023 (8 months ago)
  تاريخ الانشاء: 4 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Guidance Note - Targeting for cash assistance Targeting Task Force, Poland Cash Working Group, August 2023

  Document
  تاريخ النشر: 30 August 2023 (9 months ago)
  تاريخ الانشاء: 30 August 2023 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group Guidance Note

  Document
  Calculation of MPCA Transfer Values, July 2023 onwards
  تاريخ النشر: 1 June 2023 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 1 June 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group Meeting Minutes - 17 April 2024

  Document
  تاريخ النشر: 10 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 10 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group Meeting Minutes - 20 Dec 2023

  Document
  تاريخ النشر: 26 December 2023 (5 months ago)
  تاريخ الانشاء: 26 December 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group Meeting Minutes - 22 Nov 2023

  Document
  تاريخ النشر: 11 December 2023 (6 months ago)
  تاريخ الانشاء: 11 December 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group Meeting Minutes - 18 Oct 2023

  Document
  تاريخ النشر: 26 October 2023 (7 months ago)
  تاريخ الانشاء: 26 October 2023 (7 months ago)
 • Download

  Poland: CWG meeting minutes, 20 September 2023

  Document
  تاريخ النشر: 4 October 2023 (8 months ago)
  تاريخ الانشاء: 4 October 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  تاريخ النشر: 26 January 2024 (4 months ago)
  تاريخ الانشاء: 26 January 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  تاريخ النشر: 26 January 2024 (4 months ago)
  تاريخ الانشاء: 26 January 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  تاريخ النشر: 7 November 2023 (7 months ago)
  تاريخ الانشاء: 7 November 2023 (7 months ago)
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  تاريخ النشر: 13 May 2024 (1 month ago)
  تاريخ الانشاء: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland – March 2024

  Document
  After two years of full-scale war in Ukraine, the impact of refugees on the Polish economy is becoming increasingly visible. Initially, it was manifested primarily through higher consumption financed ...
  تاريخ النشر: 5 March 2024 (3 months ago)
  تاريخ الانشاء: 4 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Protection Challenges for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  تاريخ النشر: 4 March 2024 (3 months ago)
  تاريخ الانشاء: 28 February 2024 (3 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Economic Living Conditions for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  تاريخ النشر: 4 March 2024 (3 months ago)
  تاريخ الانشاء: 28 February 2024 (3 months ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  تاريخ النشر: 9 November 2023 (7 months ago)
  تاريخ الانشاء: 9 November 2023 (7 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  تاريخ النشر: 27 January 2023 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 27 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  تاريخ النشر: 5 January 2023 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 5 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  تاريخ النشر: 19 December 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 19 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  تاريخ النشر: 14 December 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 14 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  تاريخ النشر: 9 December 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (Living Document - 31 May 2024)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  تاريخ النشر: 19 March 2024 (2 months ago)
  تاريخ الانشاء: 19 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Annex 1 Poland - CWG Co-Chair TOR August 2023

  Document
  Cash Working Group Co-Chair Terms of reference
  تاريخ النشر: 30 August 2023 (9 months ago)
  تاريخ الانشاء: 30 August 2023 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group - Terms of Reference - August 2023

  Document
  The Cash Working Group in Poland, co-chaired by UNHCR and PAH, was created in March 2022 (updated in Aug 2023), to facilitate the coordination of a rapid Cash-Based Intervention (CBI) providing immedi...
  تاريخ النشر: 31 March 2023 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 31 March 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group - Terms of Reference

  Document
  Poland Cash Working Group Terms of Reference
  تاريخ النشر: 10 March 2022 (2 years ago)
  تاريخ الانشاء: 17 March 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  تاريخ النشر: 29 March 2024 (2 months ago)
  تاريخ الانشاء: 29 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  تاريخ النشر: 22 March 2024 (2 months ago)
  تاريخ الانشاء: 1 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: CWG Briefing Notes - 9 November, 2022

  Document
  Emergency Relief for Refugees Fleeing Ukraine 2022: A Temporary Transitional Rapid Cash Response for Those Displaced and Most in Need
  تاريخ النشر: 29 May 2023 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 29 May 2023 (1 year ago)

 • Working Group Key Contacts
    Working Group Links
  Factbook
  Poland: Refugee Coordination Forum - National and Sub-National Coordination Meeting Calendar
  National and Sub-National Coordination meeting calendar