Menu

Poland Mental Health and Psychosocial Support Technical Working Group

  Working Group Description

A technical working group between Protection and Health Sectors

  Working Group Documents
 • Poland: MHPSS Service Mapping 2023

  document
  Publish date: 26 April 2023 (1 month ago)
  Create date: 26 April 2023 (1 month ago)
 • Download

  MHPSS WG Presentation - 10 February 2023

  document
  Publish date: 15 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 15 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - 10 February 2023

  document
  Notatka ze spotkania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia, również w języku polskim.
  Publish date: 15 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 15 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 27 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Ogłoszenie na temat leków psychotropowych

  document
  Ogłoszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Ministerstwo Zdrowia
  Publish date: 23 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Оголошення про прийом психотропних препаратів (April 2022)

  document
  Повідомлення ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я Польщі
  Publish date: 23 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Psychotropic medication announcement (April 2022)

  document
  WHO and Ministry of Health of Poland announcement
  Publish date: 23 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: EMT & Health Coordination Call - 10 February 2023

  document
  Notatka ze spotkania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia, również w języku polskim.
  Publish date: 15 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 15 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 21 July 2022 (POL)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (9 months ago)
  Create date: 8 August 2022 (9 months ago)
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes - 4 August (POL)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (9 months ago)
  Create date: 8 August 2022 (9 months ago)
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 7 July 2022 (POL)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (9 months ago)
  Create date: 8 August 2022 (9 months ago)
 • Poland: MHPSS TWG Meeting Minutes 7 July 2022 (ENG)

  document
  Publish date: 8 August 2022 (9 months ago)
  Create date: 9 August 2022 (9 months ago)
 • Download

  MHPSS WG Presentation - 10 February 2023

  document
  Publish date: 15 February 2023 (3 months ago)
  Create date: 15 February 2023 (3 months ago)
 • Download

  MHPSS Newsletter - End of Year/Dec 2022

  document
  End of year newsletter for 2022 along with resources
  Publish date: 30 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 4 January 2023 (4 months ago)
 • Poland: MHPSS Service Mapping 2023

  document
  Publish date: 26 April 2023 (1 month ago)
  Create date: 26 April 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (Polish)

  document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 3 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (English)

  document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 3 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 27 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 19 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 14 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 9 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Rapid Mental Health & Psychosocial Support Situational Analysis - IMC (April 2022)

  document
  Publish date: 23 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: MHPSS Rapid Situation Analysis in Poland for Ukrainian Refugee Response

  document
  MoH and international agencies initiating action on MHPSS. Urgent need for mental health care services for people with severe mental health conditions. Limited awareness of IASC/WHO MHPSS guidance.
  Publish date: 16 March 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 16 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Publish date: 8 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 9 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Важливі концепції відповідно до передового досвіду у сфері психічного здоров’я і психосоціальної підтримки (ПЗПСП)

  document
  Технічна робоча група з ПЗПСП у Польщі
  Publish date: 23 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Kluczowe koncepcje i najlepsze praktyki w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

  document
  Techniczna Robocza Grupa MHPSS w Polsce
  Publish date: 23 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Essential Concepts and Best Practices for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)

  document
  Poland MHPSS Technical Working Group
  Publish date: 23 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Techniczna Grupa Robocza ds. Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego (MHPSS) w Polsce

  document
  Publish date: 6 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 6 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Mental Health and Psychosocial Support Technical Working Group in Poland (April 2022)

  document
  Publish date: 6 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 6 April 2022 (1 year ago)

  Working Group Key Contacts
    News
  ...

  Kurs online: Wprowadzenie do zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

  WHO, 13 May 2022

  Jest to kurs orientacyjny online mający na celu wzmocnienie kompetencji podmiotów sektora opieki zdrowotnej pracujących w sytuacjach kryzysowych w kierunku ustanowienia, wsparcia i zwiększenia wysiłków w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) w krajach. Szkolenie koncentr... Read more

  ...

  Онлайн курс: Огляд психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП)

  WHO, 13 May 2022

  Цей онлайн орієнтаційний курс спрямований на посилення компетенцій виконавців у галузі охорони здоров’я, які працюють в умовах надзвичайних ситуацій, а також на створення, підтримку та розширення охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) у країнах. Курс зосереджує увагу на том... Read more