Poland Mental Health and Psychosocial Support Technical Working Group

  Working Group Description

A technical working group between Protection and Health Sectors

  Working Group Documents
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  Publish date: 13 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Operation Factsheet - April 2024

  Document
  Publish date: 13 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 12 April 2024 (English)

  Document
  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 12 April 2024 (English)
  Publish date: 12 April 2024 (2 months ago)
  Create date: 15 April 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 12 April 2024 (Polish)

  Document
  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 12 April 2024 (Polish)
  Publish date: 12 April 2024 (2 months ago)
  Create date: 15 April 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  Publish date: 29 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 29 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Psychotropic medication announcement (April 2022)

  Document
  WHO and Ministry of Health of Poland announcement
  Publish date: 23 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 23 April 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Ogłoszenie na temat leków psychotropowych

  Document
  Ogłoszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Ministerstwo Zdrowia
  Publish date: 23 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 23 April 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Оголошення про прийом психотропних препаратів (April 2022)

  Document
  Повідомлення ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я Польщі
  Publish date: 23 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 23 April 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 12 April 2024 (English)

  Document
  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 12 April 2024 (English)
  Publish date: 12 April 2024 (2 months ago)
  Create date: 15 April 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 12 April 2024 (Polish)

  Document
  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 12 April 2024 (Polish)
  Publish date: 12 April 2024 (2 months ago)
  Create date: 15 April 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 8 March 2024 (Polish)

  Document
  Poland MHPSS TWG Meeting minutes 8 March 2024 (Polish)
  Publish date: 8 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 11 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 8 March 2024 (English)

  Document
  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 8 March 2024 (English)
  Publish date: 8 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 11 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Meeting minutes 9 February 2024 (English)

  Document
  Poland MHPSS TWG Meeting minutes 9 February 2024 (English)
  Publish date: 9 February 2024 (4 months ago)
  Create date: 5 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  MHPSS TWG Newsletter - June 2023 (PL)

  Document
  Biuletyn z czerwca 2023 r. wraz z zasobami
  Publish date: 30 June 2023 (11 months ago)
  Create date: 10 January 2024 (5 months ago)
 • Download

  MHPSS TWG Newsletter - June 2023 (EN)

  Document
  June 2023 newsletter along with resources
  Publish date: 30 June 2023 (11 months ago)
  Create date: 10 January 2024 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector - MHPSS WG updates

  Document
  Publish date: 25 May 2023 (1 year ago)
  Create date: 30 May 2024 (23 days ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector - MHPSS WG updates

  Document
  Publish date: 27 April 2023 (1 year ago)
  Create date: 30 May 2024 (23 days ago)
 • Download

  MHPSS TWG Newsletter - March 2023

  Document
  March newsletter for 2023 along with resources
  Publish date: 31 March 2023 (1 year ago)
  Create date: 10 January 2024 (5 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS Service Mapping 2023

  Document
  Publish date: 26 April 2023 (1 year ago)
  Create date: 26 April 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (7 months ago)
  Create date: 7 November 2023 (7 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (Polish)

  Document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 3 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (English)

  Document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  Publish date: 3 November 2022 (1 year ago)
  Create date: 3 November 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Newsletter (February 2024) (English)

  Document
  Poland MHPSS TWG Newsletter (February 2024) (English)
  Publish date: 6 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 11 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Newsletter (February 2024) (Polish)

  Document
  Poland MHPSS TWG Newsletter (February 2024) (Polish)
  Publish date: 6 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 11 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG newsletter Oct 2023 English

  Document
  Poland MHPSS TWG newsletter Oct 2023 English
  Publish date: 2 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 29 December 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: MHPSS TWG Newsletter (October 2023) (Polish)

  Document
  Poland Newsletter of MHPSS Technical Working Group Poland October 2023 - Polish version
  Publish date: 2 October 2023 (8 months ago)
  Create date: 20 December 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (1 year ago)
  Create date: 27 January 2023 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski – Marzec 2024

  Document
  Po dwóch latach pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wpływ uchodźców na gospodarkę Polski staje się coraz bardziej widoczny. Początkowo spowodowany wyższą konsupcją finansowaną przez zwiększone wydatki rzą...
  Publish date: 13 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland – March 2024

  Document
  After two years of full-scale war in Ukraine, the impact of refugees on the Polish economy is becoming increasingly visible. Initially, it was manifested primarily through higher consumption financed ...
  Publish date: 5 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 4 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Economic Living Conditions for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 4 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 28 February 2024 (3 months ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Protection Challenges for Refugees from Ukraine in Poland (MSNA 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 4 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 28 February 2024 (3 months ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Publish date: 9 November 2023 (7 months ago)
  Create date: 9 November 2023 (7 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

  Document
  Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcj...
  Publish date: 29 March 2024 (2 months ago)
  Create date: 29 March 2024 (2 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (ENG)

  Document
  The Activity Tracking Guidelines serves as a comprehensive guide for organizations involved in the Regional Refugee Response Plan in Poland. It outlines clear instructions and procedures for reporting...
  Publish date: 22 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 1 March 2024 (3 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (ENG)

  Document
  As the country hosting the largest refugee population among those participating in the Regional Refugee Response Plan, Poland at the end of 2023 saw a complex situation, characterized by different deg...
  Publish date: 26 January 2024 (4 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

  Document
  Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sy...
  Publish date: 26 January 2024 (4 months ago)
  Create date: 26 January 2024 (4 months ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  Document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 16 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  Document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Publish date: 8 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Essential Concepts and Best Practices for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)

  Document
  Poland MHPSS Technical Working Group
  Publish date: 23 May 2022 (2 years ago)
  Create date: 23 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Kluczowe koncepcje i najlepsze praktyki w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

  Document
  Techniczna Robocza Grupa MHPSS w Polsce
  Publish date: 23 May 2022 (2 years ago)
  Create date: 23 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Важливі концепції відповідно до передового досвіду у сфері психічного здоров’я і психосоціальної підтримки (ПЗПСП)

  Document
  Технічна робоча група з ПЗПСП у Польщі
  Publish date: 23 May 2022 (2 years ago)
  Create date: 23 May 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Operation Factsheet - April 2024

  Document
  Publish date: 13 May 2024 (1 month ago)
  Create date: 13 May 2024 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Mental Health and Psychosocial Support Technical Working Group in Poland (April 2022)

  Document
  Publish date: 6 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 6 April 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Techniczna Grupa Robocza ds. Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego (MHPSS) w Polsce

  Document
  Publish date: 6 April 2022 (2 years ago)
  Create date: 6 April 2022 (2 years ago)
 • Download

  Poland: Refugee Coordination Forum in Poland (Living Document - 31 May 2024)

  Document
  Organigram Inter-Sector Coordination Group / RCF
  Publish date: 19 March 2024 (3 months ago)
  Create date: 19 March 2024 (3 months ago)

  Working Group Key Contacts
    Working Group Links
  Factbook
  Poland: Refugee Coordination Forum - National and Sub-National Coordination Meeting Calendar
  National and Sub-National Coordination meeting calendar
    News
  ...

  Kurs online: Wprowadzenie do zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

  WHO, 13 May 2022

  Jest to kurs orientacyjny online mający na celu wzmocnienie kompetencji podmiotów sektora opieki zdrowotnej pracujących w sytuacjach kryzysowych w kierunku ustanowienia, wsparcia i zwiększenia wysiłków w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS) w krajach. Szkolenie koncentr... Read more

  ...

  Онлайн курс: Огляд психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП)

  WHO, 13 May 2022

  Цей онлайн орієнтаційний курс спрямований на посилення компетенцій виконавців у галузі охорони здоров’я, які працюють в умовах надзвичайних ситуацій, а також на створення, підтримку та розширення охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) у країнах. Курс зосереджує увагу на том... Read more