Menu
Uganda: Palorinya Secondary Education Gap analysis, Term III 2019
Power BI

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDM4YzMzNDQtNjQ3ZC00NjY4LWIxOWYtMzgwZjAwMzFiY2UzIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9

 Open in new window

Partners
Finn Church Aid

Date de publication: 23 March 2020 (il y a 2 ans)