Formulaire de recherche

Nombre de résultats: 80

 • Myanmar plans to give the green light to three of six hydroelectric projects to begin construction on the Thanlwin River within three months
  highlight 21 Aug 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • ကီၢ်ပယီၤတိာ်ပာ်ဝဲလၢကဟ့ၣ်လီၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ကစးထီၣ်မၤထံဂံၢ်လီမ့ၣ်အူအတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤ၆ခါအကျါ၃ခါဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိ အဖီခိၣ်လၢ၃လါအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.
  highlight 21 Aug 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • သံလွင်မြစ်အပေါ်စတင်တည်ဆောက်မည့်ရေအားလျှပ်စစ်မီးစီမံကိန်း ၆ ခုထဲက ၃ ခုကို ၃ လအတွင်းတွင်​ခွင့်​ပြု​ မည်ဟုမြန်မာကရည်ရွယ် ထားသည်။​
  highlight 21 Aug 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • SE Consultation Meeting will be held on 17th January 2014. (Time and Venue TBC)
  highlight 16 Dec 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်သကိးတၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢဝ့ၢ်တကူၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၁၈)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.
  highlight 16 Dec 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • ၂၀၁၃ခု​နှစ်​စက်​တင်​ဘာ​လ​(၁၈)ရက်​နေ့​တွင်​အ​ရှေ့​တောင်​ပိုင်း​ဒေ​သ​ဆွေး​နွေး​ညှိ​နှိုင်း​ပွဲ​အ​စည်း​အ​ဝေး​ကို​ရန်​ကုန်​မြို့​ ၌​​ပြု​လုပ်​မည်​ဖြစ်​သည်။​
  highlight 16 Dec 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • Results from the pilot survey by the Mae Fah Luang Foundation (MFLF) in Mae La camp have now been released through the media
  highlight 02 Oct 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • မဲၣ်ဖၣ်လိၣ်(MFLF)တၢ်ကရၢကရိအတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အစၢလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ် အံၤဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤအီၤဖဲတၢ်ကစီၣ်အပူၤလံန့ၣ်လီၤ.
  highlight 02 Oct 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • မဲ့​ဖား​လွန်(MFLF)​အ​ဖွဲ့​​၏မယ်​လ​စ​ခန်း​​ခြုံ​ငုံ​လေ့​လာ​ခြင်း​​စမ်း​သပ်​မှု​ရ​လဒ်​သည်​သ​တင်း​ပြန်​ကြား​ရေး​မှ​တ​ဆင့်ယ္ခု​လွင့်​နေ​ပြီး​ဖြစ်​သည်။​​
  highlight 02 Oct 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees
 • TBC releases semi-annual 6-Month Report with information on programmes, aid development and discussion on current conditions for return to Burma/Myanmar.
  highlight 04 Oct 2013 (10 years ago)
  / Myanmar - Refugees