ရခိုင်ပြည်နယ်/ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်တပ်မတော်-မြန်မာ့တပ်မတော် တိုက်ပွဲများနှင့်ဆက်နွယ်သည့် နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေရသူများကို တုံ့ပြန်ကူညီခြင်း

التنزيل  (PDF, 14.71 MB)
نوع الوثيقة: Reports
نوع الوثيقة:
تاريخ النشر: 30 September 2021 (2 years ago)
تاريخ الانشاء: 30 September 2021 (2 years ago)
عدد مرات التنزيل: 1,233

ရခိုင်ပြည်နယ်/ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်တပ်မတော်-မြန်မာ့တပ်မတော် တိုက်ပွဲများနှင့်ဆက်နွယ်သည့် နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေရသူများကို တုံ့ပြန်ကူညီခြင်း

نوع الوثيقة: Reports
اللغة:
UNHCR response in Rakhine State to the Shelter, NFI, and Protection Needs of internally displaced persons throughout Rakhine State.

Sectors

  •  Emergency Shelter and NFI
التنزيل  (PDF, 14.71 MB)