ရခိုင်ပြည်နယ်/ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်တပ်မတော်-မြန်မာ့တပ်မတော် တိုက်ပွဲများနှင့်ဆက်နွယ်သည့် နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေရသူများကို တုံ့ပြန်ကူညီခြင်း

Download  (PDF, 14.71 MB)
Document Type: Reports
Document Type:
Publish Date: 30 September 2021 (2 years ago)
Upload Date: 30 September 2021 (2 years ago)
Downloads: 1,428

ရခိုင်ပြည်နယ်/ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်တပ်မတော်-မြန်မာ့တပ်မတော် တိုက်ပွဲများနှင့်ဆက်နွယ်သည့် နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေရသူများကို တုံ့ပြန်ကူညီခြင်း

Document Type: Reports
Document Language:
UNHCR response in Rakhine State to the Shelter, NFI, and Protection Needs of internally displaced persons throughout Rakhine State.

Sectors

  •  Emergency Shelter and NFI
Download  (PDF, 14.71 MB)