Menu

Poland Child-Protection Sub-Sector


  Working Group Documents
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector Meeting Minuets - 12 July 2023

  document
  تاريخ النشر: 22 September 2023 (3 days ago)
  تاريخ الانشاء: 22 September 2023 (2 days ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  document
  The Inter-Sector Coordination Group (ISCG) is the main bridge between the Sectors with their thematic areas (Health; Education; Protection; Economic Inclusion; Shelter, Housing & Accommodation; and Wo...
  تاريخ النشر: 9 June 2023 (3 months ago)
  تاريخ الانشاء: 9 June 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  document
  Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym pomostem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (zdrowie; edukacja; ochrona; integracja ekonomiczna; schronienie, zakwaterowanie i zakwat...
  تاريخ النشر: 9 June 2023 (3 months ago)
  تاريخ الانشاء: 9 June 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  تاريخ النشر: 27 January 2023 (7 months ago)
  تاريخ الانشاء: 27 January 2023 (7 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  تاريخ النشر: 5 January 2023 (8 months ago)
  تاريخ الانشاء: 5 January 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Protection Factsheet (15 August 2022)

  document
  تاريخ النشر: 15 August 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 24 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  تاريخ النشر: 16 December 2022 (9 months ago)
  تاريخ الانشاء: 16 December 2022 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  تاريخ النشر: 8 December 2022 (9 months ago)
  تاريخ الانشاء: 9 December 2022 (9 months ago)
 • Download

  MHPSS sector brief on essential terminology

  document
  Overview of essential and correct terminologies on MHPSS - Poland
  تاريخ النشر: 1 May 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 20 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: PSEA Briefing for CPSWG (27 April 2022)

  document
  PSEA Briefing by UNICEF 27 April
  تاريخ النشر: 27 April 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 20 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  UNICEF Key Considerations for GBV Risk Mitigation in Humanitarian Cash Transfers (HCT)

  document
  تاريخ النشر: 7 April 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 7 April 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector Meeting Minuets - 12 July 2023

  document
  تاريخ النشر: 22 September 2023 (3 days ago)
  تاريخ الانشاء: 22 September 2023 (2 days ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector WG presentation (18 May 2022)

  document
  CPSWG Presentation 18 May
  تاريخ النشر: 18 May 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 20 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector WG presentation (11 May 2022)

  document
  CPSWG presentation and round table discussion 8-9 May
  تاريخ النشر: 11 May 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 20 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector WG presentation (27 April 2022)

  document
  CPSWG presentation 27 April
  تاريخ النشر: 27 April 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 20 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Child Protection WG meeting notes (27 April 2022)

  document
  Minutes of CP SWG meeting
  تاريخ النشر: 27 April 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 20 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (Polish)

  document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  تاريخ النشر: 3 November 2022 (10 months ago)
  تاريخ الانشاء: 3 November 2022 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Human rights, needs and discrimination - The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland - September 2022 (English)

  document
  The aim of this report is to highlight the situation in Poland of Roma refugees fleeing war-torn Ukraine. From the beginning of March 2022 to the end of May 2022, the authors undertook research, inter...
  تاريخ النشر: 3 November 2022 (10 months ago)
  تاريخ الانشاء: 3 November 2022 (10 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Analysis (May 2022)

  document
  تاريخ النشر: 10 May 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 10 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  تاريخ النشر: 27 January 2023 (7 months ago)
  تاريخ الانشاء: 27 January 2023 (7 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  تاريخ النشر: 5 January 2023 (8 months ago)
  تاريخ الانشاء: 5 January 2023 (8 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  تاريخ النشر: 19 December 2022 (9 months ago)
  تاريخ الانشاء: 19 December 2022 (9 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  تاريخ النشر: 14 December 2022 (9 months ago)
  تاريخ الانشاء: 14 December 2022 (9 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (wrzesień 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  تاريخ النشر: 9 December 2022 (9 months ago)
  تاريخ الانشاء: 9 December 2022 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  document
  The Inter-Sector Coordination Group (ISCG) is the main bridge between the Sectors with their thematic areas (Health; Education; Protection; Economic Inclusion; Shelter, Housing & Accommodation; and Wo...
  تاريخ النشر: 9 June 2023 (3 months ago)
  تاريخ الانشاء: 9 June 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  document
  Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym pomostem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (zdrowie; edukacja; ochrona; integracja ekonomiczna; schronienie, zakwaterowanie i zakwat...
  تاريخ النشر: 9 June 2023 (3 months ago)
  تاريخ الانشاء: 9 June 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Child Protection Sub Sector Working Group - Terms of Reference

  document
  Country-level Ukraine Response in Poland - 1 April 2022
  تاريخ النشر: 1 April 2022 (1 year ago)
  تاريخ الانشاء: 7 April 2022 (1 year ago)

 • Working Group Key Contacts
    Working Group Links
  Helpline for Children & Adolescents. The connection is free and available every day 24/7.
  116 111 - a helpline for children and youth for 12 years has been run by the Empowering Children Foundation, which helps children who have experienced various forms of violence free of charge. The phone is anonymous, free, 24/7 and discreet. In each European country under the number 116 111 people under 18 years of age. will receive the help and support they need. Psychologists and educators - consultants work on the helpline. We are professionally prepared to provide psychological assistance over the phone and online. You can contact us at any time by calling 116 111 or by sending us a message via the website.