Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (lipiec 2022)

Download  (PDF, 8.05 MB)
Document Type: Situation Reports / Updates
Document Type: Polish
Publish Date: 2 November 2022 (1 year ago)
Upload Date: 2 November 2022 (1 year ago)
Downloads: 283

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (lipiec 2022)

Document Type: Situation Reports / Updates
Document Language: Polish
W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a więc odbywający się w kilku krajach ościennych: Polsce, Słowacji, Mołdawii oraz Rumunii) proces “profilowania” oparty przede wszystkim na badaniach ilościowych (kwestionariuszowych). Wywiady przeprowadzane były na terenach przygranicznych, w ośrodkach tranzytowych i recepcyjnych, biurach organizacji pozarządowych, na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w ogólnych punktach informacyjnych i pomocowych. Z uwagi na metodologię i nielosowy dobór próby badanie nie jest reprezentatywne, a jego wyniki nie mogą być uogólnione na całą populację uchodźców. Pokazują natomiast trendy i pozwalają na zidentyfikowanie tendencji i najpilniejszych potrzeb. Niniejszy raport przedstawia wyniki 3,854 wywiadów przeprowadzonych z uchodźcami przebywającymi w Polsce między 1 a 31 lipca 2022 r.

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • REACH

Locations

  • Poland

Population Group

Country Group
Poland Ukraine - Refugees
Download  (PDF, 8.05 MB)