Menu

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

Download  (PDF, 4.99 MB)
Document Type: Informes / Actualizaciones de Situación
Document Type: Polish
Publish Date: 9 December 2022 (5 months ago)
Upload Date: 9 December 2022 (5 months ago)
Downloads: 68

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

Document Type: Informes / Actualizaciones de Situación
Document Language: Polish
W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a więc odbywający się w kilku krajach ościennych: Polsce, Słowacji, Mołdawii oraz Rumunii) proces “profilowania” oparty przede wszystkim na badaniach ilościowych (kwestionariuszowych). Wywiady przeprowadzane były na terenach przygranicznych, w ośrodkach tranzytowych i recepcyjnych, biurach organizacji pozarządowych, na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w ogólnych punktach informacyjnych i pomocowych. Z osobami, które wyraziły zgodę na udział w badaniu, ankieterzy przeprowadzali około 20-minutowy wywiad przy użyciu jednolitego, spójnego dla regionu kwestionariusza. Niniejszy raport przedstawia wyniki 2,531 wywiadów przeprowadzonych z uchodźcami przebywającymi w Polsce między 1 a 31 sierpnia 2022.

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • REACH

Locations

  • Poland

Population Group

Country Group
Poland Ukraine - Refugees
document.single.download  (PDF, 4.99 MB)