Poland Cash Technical Working Group


  Working Group Documents
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Publish date: 1 December 2023 (8 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (8 days ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Publish date: 1 December 2023 (8 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (8 days ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Publish date: 9 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 9 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 7 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Results Overview (MSNA Poland 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 2 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 2 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (May/June2023)

  Document
  The map builds on inputs from over 50 humanitarian partners active across Poland with potential activities supporting refugees willing to leave collective sites.
  Publish date: 19 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 19 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (M...

  Document
  Mapa opiera się na informacjach od ponad 50 partnerów humanitarnych działających w całej Polsce, których potencjalne działania wspierają uchodźców chcących opuścić miejsca zbiorowego pobytu.
  Publish date: 19 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 19 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group Meeting Minutes - 18 Oct 2023

  Document
  Publish date: 26 October 2023 (1 month ago)
  Create date: 26 October 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: CWG meeting minutes, 20 September 2023

  Document
  Publish date: 4 October 2023 (2 months ago)
  Create date: 4 October 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: CWG meeting minutes, 16 August 2023

  Document
  Publish date: 30 August 2023 (3 months ago)
  Create date: 30 August 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: CWG Meeting Minutes - 19 July 2023

  Document
  Publish date: 28 July 2023 (4 months ago)
  Create date: 28 July 2023 (4 months ago)
 • Download

  Poland: CWG Meeting Minutes - 21 June 2023

  Document
  Publish date: 30 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 30 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: CWG Briefing Notes - 9 November, 2022

  Document
  Emergency Relief for Refugees Fleeing Ukraine 2022: A Temporary Transitional Rapid Cash Response for Those Displaced and Most in Need
  Publish date: 29 May 2023 (6 months ago)
  Create date: 29 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Publish date: 1 December 2023 (8 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (8 days ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Publish date: 1 December 2023 (8 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (8 days ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 7 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (10 months ago)
  Create date: 27 January 2023 (10 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (11 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (11 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (11 months ago)
  Create date: 19 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  Document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (11 months ago)
  Create date: 14 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (wrzesień 2022)

  Document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Publish date: 1 December 2023 (8 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (8 days ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Publish date: 1 December 2023 (8 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (8 days ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Publish date: 9 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 9 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 7 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Results Overview (MSNA Poland 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 2 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 2 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Guidance Note Cash-based support for most vulnerable refugees from Ukraine in Poland for the winter season 2023/2024

  Document
  Cash-based support for most vulnerable refugees from Ukraine, in short Cash for winterization (CfWin) is part of the Inter-Agency winterization planning under the Refugee Response Plan 2023. The aim o...
  Publish date: 4 October 2023 (2 months ago)
  Create date: 4 October 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Guidance Note - Targeting for cash assistance Targeting Task Force, Poland Cash Working Group, August 2023

  Document
  Publish date: 30 August 2023 (3 months ago)
  Create date: 30 August 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group Guidance Note

  Document
  Calculation of MPCA Transfer Values, July 2023 onwards
  Publish date: 1 June 2023 (6 months ago)
  Create date: 1 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  Document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (11 months ago)
  Create date: 16 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  Document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Publish date: 8 December 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 December 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Cash Factsheet (15 August 2022)

  Document
  Publish date: 15 August 2022 (1 year ago)
  Create date: 24 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Cash Factsheet (29 July 2022)

  Document
  Publish date: 29 July 2022 (1 year ago)
  Create date: 11 August 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Cash Factsheet (3 June 2022)

  Document
  Publish date: 6 June 2022 (1 year ago)
  Create date: 6 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: UNHCR Cash Assistance Factsheet (6 May 2022)

  Document
  Publish date: 9 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Annex 1 Poland - CWG Co-Chair TOR August 2023

  Document
  Cash Working Group Co-Chair Terms of reference
  Publish date: 30 August 2023 (3 months ago)
  Create date: 30 August 2023 (3 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  The Inter-Sector Coordination Group (ISCG) is the main bridge between the Sectors with their thematic areas (Health; Education; Protection; Economic Inclusion; Shelter, Housing & Accommodation; and Wo...
  Publish date: 9 June 2023 (6 months ago)
  Create date: 9 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym pomostem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (zdrowie; edukacja; ochrona; integracja ekonomiczna; schronienie, zakwaterowanie i zakwat...
  Publish date: 9 June 2023 (6 months ago)
  Create date: 9 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group - Terms of Reference - August 2023

  Document
  The Cash Working Group in Poland, co-chaired by UNHCR and PAH, was created in March 2022 (updated in Aug 2023), to facilitate the coordination of a rapid Cash-Based Intervention (CBI) providing immedi...
  Publish date: 31 March 2023 (8 months ago)
  Create date: 31 March 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: Cash Working Group - Terms of Reference

  Document
  Poland Cash Working Group Terms of Reference
  Publish date: 10 March 2022 (1 year ago)
  Create date: 17 March 2022 (1 year ago)

 • Working Group Key Contacts