Poland PSEA Network


  Working Group Documents
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Publish date: 1 December 2023 (5 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (5 days ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Publish date: 1 December 2023 (5 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (5 days ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Publish date: 9 November 2023 (27 days ago)
  Create date: 9 November 2023 (27 days ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (29 days ago)
  Create date: 7 November 2023 (29 days ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Results Overview (MSNA Poland 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 2 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 2 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  Poland: Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (May/June2023)

  Document
  The map builds on inputs from over 50 humanitarian partners active across Poland with potential activities supporting refugees willing to leave collective sites.
  Publish date: 19 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 19 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Overview of Potential Activities in Support of Refugees from Ukraine Willing to Leave Collective Sites (M...

  Document
  Mapa opiera się na informacjach od ponad 50 partnerów humanitarnych działających w całej Polsce, których potencjalne działania wspierają uchodźców chcących opuścić miejsca zbiorowego pobytu.
  Publish date: 19 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 19 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  DOs and DON'Ts FOR VOLUNTEERS

  Document
  UNHCR's recommendations on how to support refugees in a responsible and ethical manner
  Publish date: 7 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 7 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Inter-Agency Complaints Referral for SEA allegations

  Document
  Form to be used to record and report SEA allegations concerning another agency for safe and confidential referrals and further investigations.
  Publish date: 30 May 2023 (6 months ago)
  Create date: 30 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Ukraine emergency: CDAC Communication, community engagement and accountability across the Ukraine response

  Document
  Publish date: 14 June 2022 (1 year ago)
  Create date: 14 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: PSEA Key Messages Materials for Partners [Poland Refugee Response]

  Document
  Publish date: 8 June 2022 (1 year ago)
  Create date: 8 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: PSEA Network meeting notes (July 8, 2022)

  Document
  Publish date: 8 July 2022 (1 year ago)
  Create date: 22 July 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: PSEA Network meeting notes (24 June 2022)

  Document
  Publish date: 24 June 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 July 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: PSEA Network meeting notes (15 June 2022)

  Document
  Publish date: 15 June 2022 (1 year ago)
  Create date: 1 July 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: PSEA Network meeting notes (10 June 2022)

  Document
  Publish date: 10 June 2022 (1 year ago)
  Create date: 24 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: PSEA Network meeting notes (3 June 2022)

  Document
  Publish date: 3 June 2022 (1 year ago)
  Create date: 23 June 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Thematic update on PSEA in the Ukraine emergency (March 2023)

  Document
  Safeguarding and protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) are key priorities for UNHCR, the UN Refugee Agency, in the Ukraine emergency response.
  Publish date: 3 April 2023 (8 months ago)
  Create date: 3 April 2023 (8 months ago)
 • Download

  2023 PSEA Network Action Plan

  Document
  Action Plan
  Publish date: 30 May 2023 (6 months ago)
  Create date: 30 May 2023 (6 months ago)
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Publish date: 1 December 2023 (5 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (5 days ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Publish date: 1 December 2023 (5 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (5 days ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (29 days ago)
  Create date: 7 November 2023 (29 days ago)
 • Download

  Poland: Thematic update on PSEA in the Ukraine emergency (March 2023)

  Document
  Safeguarding and protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) are key priorities for UNHCR, the UN Refugee Agency, in the Ukraine emergency response.
  Publish date: 3 April 2023 (8 months ago)
  Create date: 3 April 2023 (8 months ago)
 • Download

  Poland: PSEA Network action plan (July-September 2022)

  Document
  Action plan
  Publish date: 9 July 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 July 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse) focal points (July 2022)

  Document
  Update July 2022
  Publish date: 9 July 2022 (1 year ago)
  Create date: 9 July 2022 (1 year ago)
 • Download

  PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse) focal points in Poland (May 2022)

  Document
  Update May 2022
  Publish date: 20 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 24 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Polska: Sektorowa analiza dostępu uchodźców do ochrony prawnej (Październik 2023 r.)

  Document
  Od eskalacji wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. UNHCR Polska wraz z partnerami z sektora ochrony aktywnie monitorują ryzyka w zakresie ochrony dotykające uchodźców uciekających przed działani...
  Publish date: 1 December 2023 (5 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (5 days ago)
 • Download

  Польща: Аналіз спільного захисту (Жовтень 2023 р.)

  Document
  З початку ескалації війни в Україні 24 лютого 2022 року УВКБ ООН у Польщі разом із партнерами із сектора захисту активно відстежує ризики захисту біженців, які тікають від бойових дій. Постійно докл...
  Publish date: 1 December 2023 (5 days ago)
  Create date: 1 December 2023 (5 days ago)
 • Download

  Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

  Document
  Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchod...
  Publish date: 9 November 2023 (27 days ago)
  Create date: 9 November 2023 (27 days ago)
 • Download

  Poland: Joint Protection Analysis (October 2023)

  Document
  Since the beginning of the escalation of war in Ukraine on 24 February 2022, UNHCR Poland, together with Protection Sector partners, has been actively monitoring protection risks affecting refugees fl...
  Publish date: 7 November 2023 (29 days ago)
  Create date: 7 November 2023 (29 days ago)
 • Download

  Multi-Sector Needs Assessment - Results Overview (MSNA Poland 2023)

  Document
  The Multi-Sector Needs Assesment (MSNA) for Poland is part of a regional interagency multi-sectoral assessment, seeking to capture and understand: the needs of refugees, the level of access to basic s...
  Publish date: 2 November 2023 (1 month ago)
  Create date: 2 November 2023 (1 month ago)
 • Download

  RECOMMENDED FREE PSEA-RELATED ONLINE TRAININGS AND RESOURCES FOR PARTNERS OF THE PSEA NETWORK

  Document
  This document provides information and links to different on-line training options on the matter of Protection Against Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), which are free to access and available in v...
  Publish date: 20 September 2023 (2 months ago)
  Create date: 22 September 2023 (2 months ago)
 • Download

  Poland: Guidance note on PSEA terminology and its recommended translation into Polish language

  Document
  For 2023, the Network has identified as a key priority, to provide further clarification to its partners on better contextualized translations into Polish of general concepts and terminology in relati...
  Publish date: 5 July 2023 (5 months ago)
  Create date: 5 June 2023 (6 months ago)
 • Download

  CO ROBIĆ a czego NIE ROBIĆWYTYCZNE DLA WOLONTARIUSZY

  Document
  Publish date: 16 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 16 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  WERYFIKACJA I REJESTRACJA WOLONTARIUSZY I ORGANIZACJI WOLONTARIACKICH WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY

  Document
  Niniejszy dokument został zatwierdzony i przyjęty przez Regionalną grupę roboczą ds. ochrony w ramach działań na rzecz uchodźców z Ukrainy w dniu 18 listopada 2022 r., po uprzednim przeprowadzeniu prz...
  Publish date: 16 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 16 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  VETTING AND REGISTRATION OF VOLUNTEERS AND VOLUNTEER ORGANISATIONS SUPPORTING THE UKRAINE REFUGEE RESPONSE

  Document
  This document provides guidance to host States on the vetting and registration of volunteers and volunteer organisations. It also provides guidance to UN, NGO and other civil society actors on how the...
  Publish date: 7 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 7 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  Document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (11 months ago)
  Create date: 16 December 2022 (11 months ago)
 • Download

  Thematic Brief Investigation capacity into allegeations of Sexual Exploitation and Abuse in the Ukranian Refugee Response

  Document
  About the Thematic Brief This Thematic Brief summarizes the key takeaways from the interagency ‘Learning Corner’ organized by the Regional Safeguarding and PSEA Network in the Ukraine Refugee Response...
  Publish date: 9 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 9 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  The Inter-Sector Coordination Group (ISCG) is the main bridge between the Sectors with their thematic areas (Health; Education; Protection; Economic Inclusion; Shelter, Housing & Accommodation; and Wo...
  Publish date: 9 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 9 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Polish language version of Inter-Sector Coordination Group - Terms of Reference

  Document
  Międzysektorowa Grupa Koordynacyjna (ISCG) jest głównym pomostem między sektorami z ich obszarami tematycznymi (zdrowie; edukacja; ochrona; integracja ekonomiczna; schronienie, zakwaterowanie i zakwat...
  Publish date: 9 June 2023 (5 months ago)
  Create date: 9 June 2023 (5 months ago)
 • Download

  Poland - PSEA Network - TOR

  Document
  Publish date: 8 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 13 April 2022 (1 year ago)

 • Working Group Key Contacts
    Upcoming Events iCal Feed  Print