Menu

Poland Third-Country Nationals Working Group


  Working Group Documents
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 27 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 19 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 16 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 14 December 2022 (5 months ago)
 • Poland TCN WG Meeting 18 Minutes 21102022

  document
  Publish date: 21 October 2022 (7 months ago)
  Create date: 25 November 2022 (6 months ago)
 • TCN WG Meeting 16 Minutes 0990922

  document
  Publish date: 9 September 2022 (8 months ago)
  Create date: 25 November 2022 (6 months ago)
 • Poland TCN WG Meeting 15 26082022

  document
  Publish date: 29 August 2022 (9 months ago)
  Create date: 29 August 2022 (9 months ago)
 • Poland TCN WG Meeting 14 12082022

  document
  Publish date: 19 August 2022 (9 months ago)
  Create date: 29 August 2022 (9 months ago)
 • Poland TCN WG Meeting 13 29072022

  document
  Publish date: 29 July 2022 (10 months ago)
  Create date: 5 August 2022 (9 months ago)
 • Download

  Poland TCN WG Meeting 19 Presentation 04112022

  document
  Publish date: 4 November 2022 (6 months ago)
  Create date: 25 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 27 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 27 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (November 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information, and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launch...
  Publish date: 5 January 2023 (4 months ago)
  Create date: 5 January 2023 (4 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (październik 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 19 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 19 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Refugees from Ukraine in Poland - Profiling Update (October 2022)

  document
  To understand the demographics of the Ukrainian refugee population, their intentions, immediate needs, access to information and their displacement patterns, UNHCR, in partnership with REACH, launched...
  Publish date: 14 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 14 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (sierpień 2022)

  document
  W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a wię...
  Publish date: 9 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 9 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Analysis (May 2022)

  document
  Publish date: 10 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 10 May 2022 (1 year ago)
 • Download

  Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

  document
  Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osó...
  Publish date: 16 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 16 December 2022 (5 months ago)
 • Download

  Poland: Protection Sector Recommendations on the application of the Temporary Protection Directive in Poland (December 2022)

  document
  The Protection Sector provides technical guidance and oversight to ensure effective, coherent and predictable interventions to support the Government of Poland in its efforts to respond to the protect...
  Publish date: 8 December 2022 (5 months ago)
  Create date: 9 December 2022 (5 months ago)
 • Poland TCN WG Meeting 18 Presentation 21102022

  document
  Publish date: 21 October 2022 (7 months ago)
  Create date: 25 November 2022 (6 months ago)
 • Poland TCN WG Presentation 09092022

  document
  Publish date: 9 September 2022 (8 months ago)
  Create date: 25 November 2022 (6 months ago)
 • Download

  Poland: Safe Passage - UK Humanitarian Visa Options for TCNs (May 2022)

  document
  Publish date: 10 May 2022 (1 year ago)
  Create date: 10 May 2022 (1 year ago)
 • Freedom of Movement of TCNs Fleeing Ukraine who Reside in Poland

  document
  Publish date: 29 July 2022 (10 months ago)
  Create date: 5 August 2022 (9 months ago)
 • Download

  Poland: Terms of Reference - Third Country National Sub-working Group

  document
  Publish date: 1 April 2022 (1 year ago)
  Create date: 21 April 2022 (1 year ago)

 • Working Group Key Contacts