Poland: Intencje i perspektywy uchodźców z Ukrainy (kwiecień - maj 2023)

Télécharger  (PDF, 1,017.06 KB)
Type de document: Rapports et evaluations
Type de document: Polish
Date de publication: 7 July 2023 (1 year ago)
Créé: 7 July 2023 (1 year ago)
Téléchargements: 419

Poland: Intencje i perspektywy uchodźców z Ukrainy (kwiecień - maj 2023)

Type de document: Rapports et evaluations
Langue(s): Polish
UNHCR regularnie przeprowadza badania ankietowe wśród uchodźców z Ukrainy dotyczące ich planów, aby zagwarantować uwzględnienie ich punktu widzenia w dyskusjach na temat ich przyszłości, a także by usprawnić oparte na dowodach działania o charakterze międzyagencyjnym nakierowane na wsparcie rządów państw przyjmujących. Niniejszy raport przedstawia najważniejsze wnioski z czwartej edycji regionalnego ankietowego badania intencji uchodźców, oparte na danych zgromadzonych w okresie kwiecień – maj 2023 r. W ankiecie telefonicznej wzięło udział łącznie 500 respondentów.

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees

Sectors

  •  Protection
  •  Return
  •  Basic Needs

Emplacements

  • Poland

Groupe de population

Pays Groupes
Ukraine - Refugees
Télécharger  (PDF, 1,017.06 KB)