Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

Télécharger  (PDF, 1.82 MB)
Type de document: Rapports et evaluations
Type de document: Polish
Date de publication: 9 November 2023 (7 months ago)
Créé: 9 November 2023 (7 months ago)
Téléchargements: 414

Wielosektorowa Ocena Potrzeb - Przegląd wyników (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA Polska 2023)

Type de document: Rapports et evaluations
Langue(s): Polish
Wielosektorowa Ocena Potrzeb (Multi-Sector Needs Assessment, MSNA) dla Polski jest częścią regionalnej międzyagencyjnej oceny mającej na celu ujęcie i zrozumienie następujących kwestii: potrzeby uchodźców, poziom dostępu do podstawowych usług oraz sposób realizacji potrzeb, luki w usługach i priorytety uchodźców na nadchodzący rok. MSNA jest kluczowym źródłem informacji dla Regionalnego Planu Reagowania na Potrzeby Uchodźców 2024 (RRP), który ujmuje priorytety i postulaty finansowe.

Partners

 • International Organization for Migration
 • United Nations High Commissioner for Refugees

Sectors

 •  Health
 •  Protection
 •  Food Security
 •  Education
 •  Livelihood & Social Stability
 •  Registration
 •  Child Protection
 •  Coordination
 •  Mental Health and Psychosocial Support
 •  Information Management
 •  Cash Assistance
 •  Shelter / Other Infrastructure
 •  Basic Needs
 •  Accountability to Affected Populations (AAP)

Emplacements

 • Poland
Télécharger  (PDF, 1.82 MB)