ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Télécharger  (PDF, 1.08 MB)
Type de document: Situation Updates , Updates , Situation Reports / Updates
Type de document: English
Date de publication: 29 February 2024 (4 months ago)
Créé: 29 February 2024 (4 months ago)
Téléchargements: 367

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Type de document: Situation Updates , Updates , Situation Reports / Updates
Langue(s): English
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Various - Refugees/Migrants
Télécharger  (PDF, 1.08 MB)