Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα

Télécharger  (PDF, 956.27 KB)
Type de document: Situation Updates
Type de document:
Date de publication: 8 September 2017 (6 years ago)
Créé: 8 September 2017 (6 years ago)
Téléchargements: 817

Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα

Type de document: Situation Updates
Langue(s):
Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα

Partners

  • United Nations Children's Fund

Sectors

  •  Child Protection

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 956.27 KB)