Ταχεία Αποτίμηση των Ψυχικών και Ψυχοκοινωνικών Αναγκών των Ασυνόδευτων Παιδιών και των Υπηρεσιών στην Ελλάδα

Télécharger  (PDF, 1.02 MB)
Type de document: Evaluations
Type de document:
Date de publication: 20 October 2017 (6 years ago)
Créé: 20 October 2017 (6 years ago)
Téléchargements: 1,953

Ταχεία Αποτίμηση των Ψυχικών και Ψυχοκοινωνικών Αναγκών των Ασυνόδευτων Παιδιών και των Υπηρεσιών στην Ελλάδα

Type de document: Evaluations
Langue(s):
Ταχεία Αποτίμηση των Ψυχικών και Ψυχοκοινωνικών Αναγκών των Ασυνόδευτων Παιδιών και των Υπηρεσιών στην Ελλάδα

Partners

  • United Nations Children's Fund

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 1.02 MB)