Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα (31 Μαρτίου)

Télécharger  (PDF, 1,018.84 KB)
Type de document:
Type de document:
Date de publication: 4 April 2018 (6 years ago)
Créé: 4 April 2018 (6 years ago)
Téléchargements: 448

Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα (31 Μαρτίου)

Type de document:
Langue(s):
Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα (31 Μαρτίου)

Partners

  • United Nations Children's Fund

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 1,018.84 KB)