Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα (15 Απριλίου)

Télécharger  (PDF, 992.35 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets
Type de document:
Date de publication: 19 April 2018 (6 years ago)
Créé: 19 April 2018 (6 years ago)
Téléchargements: 320

Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα (15 Απριλίου)

Type de document: Dashboards & Factsheets
Langue(s):
Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα (15 Απριλίου)

Partners

  • United Nations Children's Fund

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 992.35 KB)