Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα (30 Σεπτεμβρίου 2018)

Télécharger  (PDF, 1.18 MB)
Type de document: Data & Statistics , Situation Updates
Type de document:
Date de publication: 1 October 2018 (5 years ago)
Créé: 30 October 2018 (5 years ago)
Téléchargements: 719

Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα (30 Σεπτεμβρίου 2018)

Type de document: Data & Statistics , Situation Updates
Langue(s):
Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα (30 Σεπτεμβρίου 2018)

Partners

  • United Nations Children's Fund
  • National Center for Social Solidarity (EKKA Greece)

Sectors

  •  Child Protection

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 1.18 MB)