Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση Σεπτέμβριος 2018

Télécharger  (PDF, 503.42 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets
Type de document:
Date de publication: 1 January 2019 (4 years ago)
Créé: 9 January 2019 (4 years ago)
Téléchargements: 152

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση Σεπτέμβριος 2018

Type de document: Dashboards & Factsheets
Langue(s):
Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση Σεπτέμβριος 2018

Partners

  • ECHO
  • United Nations High Commissioner for Refugees

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 503.42 KB)