Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Ιανουάριος 2019

Télécharger  (PDF, 521.60 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets
Type de document:
Date de publication: 11 February 2019 (5 years ago)
Créé: 11 February 2019 (5 years ago)
Téléchargements: 213

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Ιανουάριος 2019

Type de document: Dashboards & Factsheets
Langue(s):
Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Ιανουάριος 2019

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • DG HOME

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 521.60 KB)