Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Ιανουάριος 2019

Télécharger  (PDF, 839.70 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets
Type de document:
Date de publication: 1 March 2019 (5 years ago)
Créé: 1 March 2019 (5 years ago)
Téléchargements: 206

Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Ιανουάριος 2019

Type de document: Dashboards & Factsheets
Langue(s):
Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Ιανουάριος 2019

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 839.70 KB)