Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Φεβρουάριος 2019

Télécharger  (PDF, 824.05 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets , Situation Reports / Updates
Type de document: English
Date de publication: 28 March 2019 (5 years ago)
Créé: 28 March 2019 (5 years ago)
Téléchargements: 541

Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Φεβρουάριος 2019

Type de document: Dashboards & Factsheets , Situation Reports / Updates
Langue(s): English
Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Φεβρουάριος 2019

Partners

  • Catholic Relief Services
  • International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • European Union

Sectors

  •  Cash Assistance

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 824.05 KB)