Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Μάρτιος 2019

Télécharger  (PDF, 707.33 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Situation Reports / Updates
Type de document:
Date de publication: 31 March 2019 (5 years ago)
Créé: 10 April 2019 (5 years ago)
Téléchargements: 188

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Μάρτιος 2019

Type de document: Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Situation Reports / Updates
Langue(s):
Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Μάρτιος 2019

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 707.33 KB)