Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Απρίλιος 2019

Télécharger  (PDF, 774.37 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Situation Reports / Updates
Type de document:
Date de publication: 30 May 2019 (5 years ago)
Créé: 30 May 2019 (5 years ago)
Téléchargements: 299

Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Απρίλιος 2019

Type de document: Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Situation Reports / Updates
Langue(s):
Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Απριλίος 2019

Partners

  • Catholic Relief Services
  • International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

Sectors

  •  Cash Assistance

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 774.37 KB)