Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Ιανουάριος 2020

Télécharger  (PDF, 436.95 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets
Type de document:
Date de publication: 3 March 2020 (4 years ago)
Créé: 3 March 2020 (4 years ago)
Téléchargements: 189

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Ιανουάριος 2020

Type de document: Dashboards & Factsheets
Langue(s):
Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Ιανουάριος 2020

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • DG HOME

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 436.95 KB)