Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Ιούλιος 2020

Télécharger  (PDF, 678.53 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets
Type de document:
Date de publication: 18 August 2020 (3 years ago)
Créé: 18 August 2020 (3 years ago)
Téléchargements: 180

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Ιούλιος 2020

Type de document: Dashboards & Factsheets
Langue(s):
Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Ιούλιος 2020

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • DG HOME

Sectors

  •  Information Management

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 678.53 KB)