Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Οκτώβριος 2020

Télécharger  (PDF, 869.19 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Situation Reports / Updates
Type de document:
Date de publication: 31 October 2020 (3 years ago)
Créé: 2 December 2020 (3 years ago)
Téléchargements: 263

Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Οκτώβριος 2020

Type de document: Dashboards & Factsheets , Data & Statistics , Situation Reports / Updates
Langue(s):
Ενημερωτικό Σημείωμα για την Παροχή Οικονομικής Βοήθειας - Οκτώβριος 2020

Partners

  • Catholic Relief Services
  • International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
  • METAction - METAdrasi
  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • DG HOME

Sectors

  •  Cash Assistance

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 869.19 KB)