Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Δεκέμβριος 2020

Télécharger  (PDF, 835.29 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets , Data & Statistics
Type de document:
Date de publication: 1 February 2021 (3 years ago)
Créé: 1 February 2021 (3 years ago)
Téléchargements: 525

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Δεκέμβριος 2020

Type de document: Dashboards & Factsheets , Data & Statistics
Langue(s):
Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Δεκέμβριος 2020

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • DG HOME
  • Ministry of Migration & Asylum (MMA)

Sectors

  •  Information Management

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 835.29 KB)