Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Νοέμβριος 2020

Télécharger  (PDF, 954.60 KB)
Type de document: Dashboards & Factsheets , Data & Statistics
Type de document:
Date de publication: 31 January 2021 (3 years ago)
Créé: 20 October 2021 (2 years ago)
Téléchargements: 283

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Νοέμβριος 2020

Type de document: Dashboards & Factsheets , Data & Statistics
Langue(s):
Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση - Νοέμβριος 2020

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • DG HOME
  • Ministry of Migration & Asylum (MMA)

Sectors

  •  Information Management

Emplacements

  • Greece

Groupe de population

Pays Groupes
Greece Various - Refugees/Migrants, Greece - Refugees
Télécharger  (PDF, 954.60 KB)