Turkey: IGAM - Türkiye'de Engelli Mültecilerin Koruma İhtiyaçları - January 2022

Télécharger  (PDF, 5.29 MB)
Type de document: Evaluations
Type de document: Turkish
Date de publication: 21 January 2022 (2 years ago)
Créé: 21 January 2022 (2 years ago)
Téléchargements: 824

Turkey: IGAM - Türkiye'de Engelli Mültecilerin Koruma İhtiyaçları - January 2022

Type de document: Evaluations
Langue(s): Turkish
Bu rapor, “Türkiye’de Engelli Mültecilerin Koruma İhtiyaçları” projesinin ana araştırma çıktısıdır. Birkaç yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye’de, ülkedeki toplam mülteci nüfusu içinde yaklaşık yarım milyon kişinin engelli mülteciler (EM) olduğu düşünüldüğünde, mültecilerin durumuyla ilgili dinamikler, engellilerle ilgili sorunlara yeni bir katman eklemektedir. Birincil ve ikincil kaynaklara dayalı olarak hazırlanan bu araştırma raporunun önemli bir amacı, Türkiye’deki engelli mülteciler hakkında kanıta dayalı bilgiyi artırırken eğitim, sağlık, çalışma ve istihdam gibi hizmetlere erişim ve sosyal katılım ve dışlanma gibi alanlarda karşılaştıkları engelleri ve koruma eksikliklerini ortaya koymaktır.

Partners

  • The Research Centre on Asylum and Migration

Sectors

  •  Protection

Emplacements

  • Türkiye

Groupe de population

Pays Groupes
Türkiye Syrian Arab Republic - Refugees
Télécharger  (PDF, 5.29 MB)