Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (wrzesień 2022)

Télécharger  (PDF, 5.64 MB)
Type de document: Situation Reports / Updates
Type de document: Polish
Date de publication: 9 December 2022 (1 year ago)
Créé: 9 December 2022 (1 year ago)
Téléchargements: 502

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (wrzesień 2022)

Type de document: Situation Reports / Updates
Langue(s): Polish
W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a więc odbywający się w kilku krajach ościennych: Polsce, Słowacji, Mołdawii oraz Rumunii) proces “profilowania”. W ramach badania przeprowadzano wywiady w wielu lokalizacjach, w tym na terenach przygranicznych, w ośrodkach tranzytowych i recepcyjnych, centrach zakwaterowania zbiorowego oraz w punktach informacyjnych i pomocowych. Niniejszy raport przedstawia wyniki 3,596 wywiadów przeprowadzonych z uchodźcami przebywającymi w Polsce między 1. a 30. września 2022 r.

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • REACH

Emplacements

  • Poland

Groupe de population

Pays Groupes
Poland Ukraine - Refugees
Télécharger  (PDF, 5.64 MB)