Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

Télécharger  (PDF, 393.09 KB)
Type de document: Guidance
Type de document: Polish
Date de publication: 16 December 2022 (1 year ago)
Créé: 16 December 2022 (1 year ago)
Téléchargements: 441

Poland: Rekomendacje Sektora Ochrony dotyczące stosowania Dyrektywy o tymczasowej ochronie w Polsce (grudzień 2022)

Type de document: Guidance
Langue(s): Polish
Sektor Ochrony zapewnia wsparcie techniczne i monitoring w celu zapewnienia skutecznych, spójnych i przewidywalnych interwencji wspierających Rząd RP w jego działaniach na rzecz ochrony wszystkich osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, uchodźców, bezpaństwowców i innych osób również z grup wrażliwych, uciekających z Ukrainy, z należytym uwzględnieniem ich wieku, płci i różnorodności.

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees

Sectors

  •  Protection

Emplacements

  • Poland

Groupe de population

Pays Groupes
Poland Ukraine - Refugees
Télécharger  (PDF, 393.09 KB)