Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

Télécharger  (PDF, 6.04 MB)
Type de document: Situation Reports / Updates
Type de document: Polish
Date de publication: 27 January 2023 (1 year ago)
Créé: 27 January 2023 (1 year ago)
Téléchargements: 512

Poland: Uchodźcy z Ukrainy w Polsce - Profilowanie (listopad 2022)

Type de document: Situation Reports / Updates
Langue(s): Polish
W celu zrozumienia profilu demograficznego uchodźców z Ukrainy, ich zamiarów i potrzeb, dostępu do informacji oraz trendów przemieszczania się, UNHCR we współpracy z REACH rozpoczęło regionalny (a więc odbywający się w kilku krajach ościennych: Polsce, Słowacji, Mołdawii oraz Rumunii) proces “profilowania”. W ramach badania przeprowadzano wywiady w wielu lokalizacjach, w tym na terenach przygranicznych, w ośrodkach tranzytowych i recepcyjnych, centrach zakwaterowania zbiorowego oraz w punktach informacyjnych i pomocowych. Niniejszy raport przedstawia wyniki 3,829 wywiadów przeprowadzonych z uchodźcami przebywającymi w Polsce między 1. a 22. listopada 2022 r.

Partners

  • United Nations High Commissioner for Refugees
  • REACH

Emplacements

  • Poland

Groupe de population

Pays Groupes
Poland Ukraine - Refugees
Télécharger  (PDF, 6.04 MB)