Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

Download  (PDF, 762.70 KB)
Document Type: National Refugee Response Plans
Document Type: Polish
Publish Date: 26 January 2024 (4 months ago)
Upload Date: 26 January 2024 (4 months ago)
Downloads: 658

Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

Document Type: National Refugee Response Plans
Document Language: Polish
Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sytuacji, charakteryzującej się różnym stopniem integracji społecznej i ekonomicznej oraz - w rezultacie - zróżnicowanymi potrzebami humanitarnymi. Liczba nowo przybyłych uchodźców utrzymywała się na ograniczonym poziomie, wraz z ruchami wahadłowymi i ograniczoną liczbą powrotów. Partnerzy są zaangażowani we wspieranie działań rządu w zakresie ochrony uchodźców. To wspólne podejście jest zgodne z Modelem Koordynacji Działań na rzecz Uchodźców i zapewnia skoordynowaną i spójną strategię dostosowaną do priorytetów rządu. Koordynacja na szczeblu regionalnym będzie sprzyjać wzmocnionej współpracy, z naciskiem na kluczową rolę polskich organizacji w kontynuowaniu realizowanych działań i zaspokajaniu potrzeb uchodźców. O roli tej świadczy znaczący wzrost liczby polskich organizacji uczestniczących w Planie w 2024 r.

Locations

  • Poland

Population Group

Country Group
Ukraine - Refugees
Download  (PDF, 762.70 KB)