Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

Télécharger  (PDF, 762.70 KB)
Type de document: National Refugee Response Plans
Type de document: Polish
Date de publication: 26 January 2024 (3 months ago)
Créé: 26 January 2024 (3 months ago)
Téléchargements: 547

Poland: 2024 Regional Refugee Response Plan - Poland Chapter (PL)

Type de document: National Refugee Response Plans
Langue(s): Polish
Jako kraj przyjmujący największą liczbę uchodźców spośród krajów uczestniczących w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP), Polska pod koniec 2023 r. znajdowała się w złożonej sytuacji, charakteryzującej się różnym stopniem integracji społecznej i ekonomicznej oraz - w rezultacie - zróżnicowanymi potrzebami humanitarnymi. Liczba nowo przybyłych uchodźców utrzymywała się na ograniczonym poziomie, wraz z ruchami wahadłowymi i ograniczoną liczbą powrotów. Partnerzy są zaangażowani we wspieranie działań rządu w zakresie ochrony uchodźców. To wspólne podejście jest zgodne z Modelem Koordynacji Działań na rzecz Uchodźców i zapewnia skoordynowaną i spójną strategię dostosowaną do priorytetów rządu. Koordynacja na szczeblu regionalnym będzie sprzyjać wzmocnionej współpracy, z naciskiem na kluczową rolę polskich organizacji w kontynuowaniu realizowanych działań i zaspokajaniu potrzeb uchodźców. O roli tej świadczy znaczący wzrost liczby polskich organizacji uczestniczących w Planie w 2024 r.

Emplacements

  • Poland

Groupe de population

Pays Groupes
Ukraine - Refugees
Télécharger  (PDF, 762.70 KB)