Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

Download  (PDF, 2.25 MB)
Document Type: Training Materials
Document Type: Polish
Publish Date: 29 March 2024 (2 months ago)
Upload Date: 29 March 2024 (2 months ago)
Downloads: 309

Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

Document Type: Training Materials
Document Language: Polish
Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcje i procedury raportowania działań, zapewniając przejrzystość, skuteczność i odpowiedzialność w całym procesie. Od metodologii gromadzenia danych po protokoły raportowania, niniejszy podręcznik wyposaża organizacje w niezbędne narzędzia do dokładnego dokumentowania i komunikowania swoich wysiłków na rzecz wspierania uchodźców w kraju.

Sectors

  •  Information Management

Locations

  • Poland

Population Group

Country Group
Ukraine - Refugees
Download  (PDF, 2.25 MB)