Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

Télécharger  (PDF, 2.25 MB)
Type de document: Training Materials
Type de document: Polish
Date de publication: 29 March 2024 (3 months ago)
Créé: 29 March 2024 (3 months ago)
Téléchargements: 344

Poland: 2024 RRP Activity Tracking Guidelines (PL)

Type de document: Training Materials
Langue(s): Polish
Wytyczne dotyczące raportowania działań służą jako kompleksowy przewodnik dla organizacji zaangażowanych w Regionalny Plan Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy w Polsce. Przedstawia on jasne instrukcje i procedury raportowania działań, zapewniając przejrzystość, skuteczność i odpowiedzialność w całym procesie. Od metodologii gromadzenia danych po protokoły raportowania, niniejszy podręcznik wyposaża organizacje w niezbędne narzędzia do dokładnego dokumentowania i komunikowania swoich wysiłków na rzecz wspierania uchodźców w kraju.

Sectors

  •  Information Management

Emplacements

  • Poland

Groupe de population

Pays Groupes
Ukraine - Refugees
Télécharger  (PDF, 2.25 MB)