Search form

Number of partners: 873

 • World Food Programme

  World Food Programme

  WFP

  The World Food Programme is the world's largest humanitarian agency fighting hunger worldwide. In emergencies, we get food to where it is needed, saving the lives of victims of war, civil conflict and natural disasters. After the cause of an emergency has passed, we use food to help communities rebuild their shattered lives.
 • World Academy for Local Government and Democracy

  World Academy for Local Government and Democracy

  WALD

  Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), demokrasi ve insan haklarının yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların demokratik yerel yönetimler olduğu düşüncesinden hareketle, yerel yönetimlerin temel aldığı ilkelerin yeniden gözden geçirilmesi, sürekli olarak tartışılması ve geliştirilmesi gereğinden yola çıkarak 1993 yılında kurulmuş kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Kuram ve uygulamayı aynı çatı altında bir araya getiren, görüş ve deneyim alışverişine olanak sağlayan WALD, demokrasi ve insan hakları ideallerini paylaşmak ve etkin bir yerel yönetim yaratmak için çalışmaların yapıldığı ve kamuoyuna duyurulduğu bir forum sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için, özgün yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratan çalışmalar içerisinde yer almaktadır. WALD, adını dünyaya duyurduğu 1993 yılından itibaren yerel yönetim ve demokrasi kavramlarını ortak bir platformda buluşturarak demokrasinin yerel yönetimler arasında daha derinden kavranmasını sağlayıcı çalışmaları destekleyerek yerel yönetimlerin, demokratik katılımcı yöntem ve süreçleri kurumsallaştırmalarına ve insan haklarının korunmasına yönelik faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Özellikle kadınlara, çocuklara, gençlere, engellilere, mültecilere ve tüm dezavantajlı gruplara eşit fırsatların yaratılmasına ve bu kişilerin topluma aktif katılımlarını destekleyen ulusal ve uluslararası projelerde etkin rol üstlenmektedir. WALD; insan hakları, demokrasi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında desteklediği projelerle toplumun daha hızlı gelişmesine destek olmakta ve karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm seçenekleri sunarak demokratikleşme sürecine katkı sunmaktadır.
 • Word Vision International

  Word Vision International

  Word Vision

  World Vision is a global Christian relief, development and advocacy organisation dedicated to working with children, families and communities to overcome poverty and injustice.